Sådan regner guiden

Generelt

Formålet med beregningen er at inspirere dig til at overveje, hvor meget du skal spare op for at kunne leve det liv, du gerne vil leve som pensionist. Tallene er før skat og uden andre eventuelle offentlige ydelser som f.eks. folkepension. Tallene er baseret på forbrugsdata fra Danmarks Statistik og er derfor selvfølgelig behæftet med stor usikkerhed, da forbrug er meget individuelt.

Beregningsgrundlag

orien varierer fra 100-300% af udgifterneVi har benyttet Danmarks Statistiks forbrugstabeller for forbrug (FU03) fra 2019, hvor vi tager udgangspunkt i forbruget for en enlig person over 60 år. Da forbruget er et gennemsnit baseret på individer i hele landet, har vi brugt det som udgangspunkt for et gennemsnitligt liv og skruet op og ned på de respektive forbrugsgrupper (eksempelvis al rejse-relateret forbrug) inden for de kategorier. Således giver det et mere retvisende billede af det forbrug, man evt. måtte have. For hver kategori fordeler opdelingen sig således:

Skat, fradrag og offentlige ydelser

For at gøre det mere overskueligt, har vi regnet med en gennemsnitsskat på 40%. Skat er individuelt og varierer, afhængig af ens indkomst. Der er ikke taget højde for fradrag inden skat ved udbetaling. Vi har ikke taget højde for eventuelle offentlige ydelser. De fleste vil have mulighed for offentlige ydelser som pensionist, som f.eks. Folkepensionens grundbeløb på 6.547 kr./md. (2022) og den nuværende gennemsnitlige ATP-udbetaling på 1.275 kr./md. (2022).